Die Gelofte volk

Die gelofte volk

Agtergrond van die Gelofte volk.
Hierdie is ‘n kort opsomming van die ontstaan van die gelofte volk. Die omstandighede wat gelei het tot die vorming van die bevolkings in Suidelike Afrika.

Die oudste bevolkings staan bekend as Hottentotte, San, Khoi en Boesman. Hierdie volke word beskou as inheems terwyl al die ander agterna gekom het om in Suidelike Afrika te woon.

Jan Van Riebeeck Begin van Gelofte volk
In 1652 ontdek Jan Van Riebeeck met drie skepe, Dromedaris, Tyger en Hyger die draaipunt van Afrika en noem dit Kaap de Goede Hoop.

Hulle het die volk, Hottentotte aan die Kaap gevind en daar het ‘n Kleurling nasie ontstaan. Die kasteel is gebou en die Kaap was Hollands. Ander Europese nasies het hulle ook gevestig in die streek en later het die Engelse die Kaap geannekseer en geheers oor almal. Slawe was ingevoer en later jare het ook seks plaasgevind tussen die Blankes en swart slawe en ‘n derde nasie as ‘n kruis nasie het ontstaan. Die meerderheid van die Kleurling nasie woon vandag nog meestal saam in die Wes-Kaap.

Boere nasie. (1837)

Die ontstaan van die Boere nasie het ontstaan uit boere(farmers) wat ontevrede was met toestande teen die Vetrivier. Die boere het besluit om noordwaarts te trek om onder die Engelse regering weg te trek. Die mense was toe genoem Voortrekkers.

Die voortrekkers het oor die Oranje rivier getrek wat toe onbewoonbaar was en hulle gevestig by Blesberg en Winburg. Die staat was toe genoem die Vrystaat en geag vry te wees.

Sommiges het egter verder noord getrek oor die Vaalrivier na Potchefstroom en die staat genoem Transvaal. (Anderkant die Vaal) Sommiges het egter ook oor die Drakensberge getrek na Natal. Hulle het gevind dat die Qhosa nasie deur Zoeloes suid verjaag is en dat die Zoeloes komende van die noorde ‘n sterk nasie is.

Piet Retief was een van die leiers en het met die Zoeloe hoof, Dingaan gaan onderhandel om in Natal te woon. Dingaan vermoor egter vir Piet Retief en sy manne. Dingaan stuur toe ook sy magte om Piet Retief se mense (meeste vroue en Kinders) te vermoor. By Blaawkrans word bykans almal vermoor en die baba’s se koppe was teen die ossewaens se wiele dood gekap. Dit was baie wreed en daar is verwys na barbare of ‘n baarbaarse nasie.

Gelofte Volk

Enkele Voortrekkers het per perd ontsnap om hulp te gaan soek en ook om ander te waarsku. Die Voortrekkers was genoem towenaars en moes almal vermoor word.

Die Voortrekkers trek laer en omring hulle met die ossewaens en takke. Die osse en perde was ook binne die laer. Aan een front was daar ‘n rivier en die ander front het ‘n ronding gevorm. (Soos ‘n D) Na die skokkende nuus oor Piet Retief en sy mense het hulle egter gebid en ‘n gelofte afgele voor die almagtige lewende God. God Drie Enig.

Slag van die gelofteBloedrivierOnder Andries Pretorius en Sarel Cilliers in 1838


464 Blankes en 59 Kleurlinge veg teen 13 000

Die Gelofte was dat as God hulle die oorwinning teen die menigte swart magte sal gee hulle die dag altyd sal eer, ook sal hulle onder hulle nageslagte dit oor vertel en as Gelofte dag (16 Desember) sal vier tot eer van God.

Andries Pretorius

Die magte het hulle aangeval en aanhoudend was hulle terug gedryf. Die swart mag het iets soos geeste gesien en vreesbevange geword. Hulle het weggehardloop en die boere het hulle agterna gesit. Dingaan het gevlug en die magte was oorwin.

Die rivier was rooi van die bloed en die slagting was genoem die slag van Bloedrivier. Dis die ontstaan van Gelofte volk.

Sarel Ciliiers

Die gelofte vir die gelofte volk

“Hier staan ons voor die heilige GOD van hemel en aarde om ‘n gelofte aan Hom te doen dat as Hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as ‘n dankdag soos ‘n sabbat sal deurbring, en dat ons ‘n huis tot sy eer sal oprig waar dit Hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte want die eer van Sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee.”

Die Gelofte volk was gestig en die gelofte word vandag nog gevier. Die Boere het die republieke, Oranje Vrystaat en Transvaal bewoon en geregeer tot in 1899 toe die Engelse begin het om die republieke in te val. Die Boere was nou wel bekend en was bekend as ‘n Boere nasie. Die oorlog was genoem die Anglo-Boere oorlog.

Oorlog 1899 -1902. Die Gelofte volk se grootste oorlog.

 

Die Boere magte het goed gevaar en was besig om die oorlog teen derduisende Engelse te wen. Die Engelse het egter nog duisende soldate via Natal gestuur om sodoende die Engelse magte te versterk. Duisende Engelse is egter uit loopgrawe doodgeskiet.

Die Engelse begin toe konsentrasie kampe om die vrouens en kinders gevange te neem en voer die Boere gevange uit na eilande soos Bermuda. Hulle steek ook alle plase aan die brand en roei alle diere uit.

Na duisende vroue en kinders dood is en vermoor is besluit die Boere om oor te gee en word die oorlog by die vrede van Vereeniging gestaak.

Siener van Rensburg voorspel tydens die oorlog dat die Boere weer sal heers oor hulleself. Die gelofte volk sal weer opstaan en as God se gelofte volk bekend wees.

Nasionale party

In 1948 wen die Nationale party onder leiding van Doktor Hendrik Verwoerd en hy begin met afsonderlike ontwikkeling. Dit is elke volk in sy eie staat. Hy word egter vermoor en kon nie sy planne deurvoer nie.

Die Nationale party gaan egter voort met regering en skep Blanke, Swart, Kleurling en Indier gebiede wat later sou bekend staan as apartheid. Swartes kom in opstand teen Blanke oorheersing en in 1994 word een man een stem aanvaar en staan die Boere volk of gelofte volk nou onder ‘n swart regering in Suid Afrika.

Siener van Rensburg het egter ook voorspel dat die Nationale party sal krimp tot ‘n klein party in die Kaap en dan tot niet sal gaan. So het dit dan ook gebeur.

Die opstaan van die gelofte volk

.

Siener van Rensburg het egter ook voorspel dat die Boere onder die swart magte sal ly maar dat hulle weer sal opstaan as ‘n gelofte volk om oor hulleself te regeer maar nou nie weer oor Suid Afrika maar oor ‘n Boerestaat, ‘n Gelofte volk in ‘n Gelofte staat. Uit die twee Boere state sal daar dan een staat ontstaan wat goed deur ander nasies aanvaar sal word en sal die Boere nie meer as vyand beskou word nie.

Dit word vergelyk met Israel wat gely het onder Egiptenaars en dan gee God hulle ‘n klein staat soos Israel maar tog voldoende vir ‘n nasie om voort te bestaan as Gods dienaars. Die gelofte volk.

Op Kroonstad word die gelofte volk as nasie geseen.
In 1976 was die Boere nasie as God se gelofte volk geseen en het die volgende versoek aan Jesus gestalte gevind uit voorspellings uit die ou testament. Uit die Heidense nasie sal ‘n volk ontstaan en hulle sal kinders van God genoem word. Die versoek was aan Jesus gerig om na die Vader te gaan en die heidense nasie met God versoen sodat hulle kinders van God genoem sal word. Jesus het geantwoord dat Hy dit sal doen.

Die kinders het gesing ” ‘n eie volk vir Hom berei ‘n volk om hom te dien en vrees en skape van sy wei te wees”

In 1977 word voorspel dat God sy volk sal lei na ‘n vreedsame land sonder dat oorlog nodig sal wees. Daar gaan egter insidente plaasvind wat geweldadig sal wees maar God sal die staat gee sonder ‘n oorlog en daar sal vrede en voorspoed wees.

Almal wat hulle kan vereenselwig met die Gelofte volk kan ge-ag word ook deel van Die Afrikaner en Boere-volk te wees. Jy mag ook by die SAAI Stigting aansluit. Dis gratis en jy sal ingelig word oor die nuutste ontwikkelings. Sluit hier aan: https://affiliatebank.net/afr

2 Antwoorde op “Die Gelofte volk”

 1. Goeie dag

  Baie interessant om te lees oor die ontwikkelinge in die toekoms.

  Die enigste nasie wat dieselfde oorlewingsstryd en nog meer as ons gehad het en nog het was en is die Israeliete vir duisende jare.

  Dit sal dus wys wees om hulle praktyke te bestudeer en toe te pas.

  Die enigste praktyk wat vir hulle gewerk het en nou nog werk is die Kibboets stelsel. Dit is die wortels, boom en vrugte van hulle nasie kultuur identiteit, en behoud daarvan en hul ekonmiese sukses en voortuitgang.

  Niks anders sou vir hulle gewerk het in die lig van die geweldige teenstand wat hulle van hul sterker en groter buurlande gekry het en van die wêreld as geheel.

  Vandag het hul respek afgedwing en is hul grootste vyande bang om hulle aan te vat net as gevolg van hul toepassing van Kibboetse wat volkseenheid skep.

  Die Voortrekkers het dit ook gedoen en was onoorwinlik. Hulle het net mobiele Kibboetse gehad. Ongelukkig het hul nasate ander volke betrek en tussen ons laat woon en werk. Dit het ‘n meerderheid veroorsaak by die stembus wat deur die kommuniste gebruik word om ons te ontmagtig en te vernietig.

  Saam met Kibboetse moet ons as volk ons na God bekeer en soos die Voortrekkers op Hom alleen vertrou. Ons moet ook ‘n Christelike Afrikaanse Konstitusie opstel en dit gehoorsaam. Die Voortrekkers het in 1837 by Winburg ‘n Christelike konstitusie aanvaar vir hulle Republiek wat God gebruik het om hulle oorwinnings te gee. Die Israeliete se konstitusie was die tien gebooie wat saam met hulle getrek het in die Ark van die verbond, en God het deur die verbond met hulle vir die Isrseliete laat oorwin. Ons moet dus ‘n verbond met God sluit in ‘n Christelike konstitusie as ‘n nasie.

  Ons sal natuurlik vrugte moet dra wat by die bekering pas. Die Voortrekkers het met die Bybel in die een hand en met die leisels, graaf, ploeg en sekel in die ander hand getrek. Ongelukkig sit baie van ons vandag met die bier in die een hand en die Netflix remote in die ander hand. Die Afrikaner volk het alkohol gedrewe geraak en volg Hollywood slaafs na en ons is nie meer God gedrewe nie.

  Dus die oplossings
  1. Bekeer ons tot God van al ons afgode af.
  2. Stel ‘n Christelike konstitusie onder God se leiding op as ‘n verbond met Hom.
  3. Begin Kibboetse en hou vol daarmee vir nasie eenheid en volks identiteit behoud met geen ander nasies tussen ons wat vir ons werk of ons vir hulle. Ons regeer nie oor hulle nie en hulle regeer nie oor ons nie.

  Groete en Jesus se seën

  N.J.Hauman

Maak 'n opvolg-bydrae

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui