Hartland Waar is die Hartland, Die beloofde land

Hartland Waar is die Hartland

Hartland? Ons antwoord die vraag weens baie verwarring en misleiding. As ons Siener van Rensburg se voorspellings bestudeer is dit baie duidelik waar die Hartland is.

Hartland

Die eerste is binne die Vrystaat en Transvaal. Die eerste wat ons moet verstaan is dat tydens die Anglo – Boere oorlog het Suid Afrika nog nie bestaan nie. So wanneer Siener hier voorspel praat hy van sy volk as die Boere volk in die Transvaal en Vrystaat.

Ons het dus reeds die verkeerde indruk wat ontstaan as mense praat dat ons weer oor ons self gaan regeer, dat dit oor Suid Afrika gaan wees. Dit is verkeerd.

Die vierkleur gaan weer wapper

Hier kan ons sien dat Siener praat duidelik van die Transvaal se vlag. So ons het dit nou duidelik en vas dat die Transvaal moet ingesluit wees. Siener het nooit die grense genoem en vasgestel nie.

Ons kan dit ook dan reg verstaan dat dit nie die hele Transvaal gaan wees nie. Nou moet ons verder verstaan dat Vereeniging soos in daardie tyd nie ingesluit is nie. Dis wel die plek waar die laaste emmer bloed sal vloei.

Neem ook in ag dat Siener in Potchefstroom gebore is. As jy nou kyk na die landkaart sal jy sien die Transvaal grens aan die Vrystaat. Ons het dan nou die gebied wes van Vereeniging en tot by Potchefstroom.

Die Vrystaat

Toe die Voortrekkers uit die Kaap getrek het, het hulle na Blesberg getrek waar niemand gewoon het nie. Die vrye staat.

Daarvandaan het die Voortrekkers noordwaarts getrek na die Transvaal. As jy ‘n dik streep van Blesberg noord trek na die Transvaal het jy dus die kern van die Hartland. Jy het nog nie alles nie maar wel die kern van die Hartland. Hierdie was ook ‘n roete wat reeds voor die groot trek gebruik was om handel te dryf.

By Potchefstroom is daar grafte was reeds dateer nog voor die groot trek begin was. Daar was in die noorde Matebeli’s wat deur die Zoeloe’s in oorlog verwyder was en later ook deur Cycil Rhodes verder noord verdryf was.

Ons moet hier ook noem dat die Voortrekkers om Basotholand (vandag Lesotho) getrek het en nie aangrensend tot Basotholand nie. Daarom is daar dan ook ‘n dun streek tussen die Lesotho van vandag en die Boere staat. Die Hartland grens dus nie aan Lesotho nie.

Geen inwoners nie

So ons kan sien dat die Voortrekkers getrek en gewoon het waar daar niemand was nie. Ons weet die Zoeloe’s was in Natal waar Piet Retief onderhandel het vir grond maar vermoor is.

Die onbewoonde land was dus in besit geneem noord van Lesotho en wes van Kwazulu Natal. In hierdie gebied kan dus niemand anders staat maak op enige grond behalwe die Boere volk van Siener nie.

Ons weet nou reeds dat daar ander volke bestaan het noord van Vereeniging waar ons weet Johannesburg en Pretoria vandag is. Die noordelike grens is baie akkuraat beskryfbaar as noord van die teerpad wat strek van die Danie Theron monument tot naby Randfontein. Vandaar na Vanderbijlpark.

Wat van die res van Suidelike Afrika waar witmense woon?

Eerstens is “witmense” in Europa en in Suidelike Afrika is ons mense verskillende grade van bruin. Dit sluit egter wel mense van Europa in. Anders as Afrika se rassiste is daar groot voordele vir “ons” mense, volk of nasie.

Ons speel ‘n groot rol met Europa en ook beter bekend as die hele westerse wereld. Ook die ooste soos Japan, Rusland en vele ander vorm ons die handelsvennoot. Die tussengangers of “gate way”. Ons is dus uiters gesog as geld praat.

Al probeer die rassiste ons uitskuif is dit nie moontlik nie. Ons het wel tans nie die leiers wat ons kan lei nie, maar ons sal ons plek weer inneem en daarvoor die Hartland.

So uit al die dele kan die mense saam staan en deel neem sonder om na die Hartland te verhuis. Ons het egter wel die kern nodig waar ons, ons leiers rol kan vestig en beskerm.

Noordkaap of Orania?

Nee, jy sien dit pas glad nie in ons geskiedenis en nog minder in Siener se voorspellings. Omdat Siener, Boodskapper van God dus nie die dele beskryf nie is dit ook nie deel van God se plan of beloofde land nie.

Hierdie dele is wel net soos ander dele in Suidelike Afrika as mense deel van die Hartland-volk, maar nie die sentrale gebied waar die Hartland sal wees nie. Ook sal die Hartland kern nie slegs uit “witmense” bestaan nie. Dit is nie God se wil nie.

Opsomming. Hartland waar is die Hartland

Om op te som kan ons sien waar die onbewoonde streek was wat deur die Voortrekkers in besit geneem was. Ons kan ook duidelik sien dat Siener die Vrystaat en Transvaal voorspel het as deel van die Boere Republieke waar sy volk(Boere) weer oor hulself sal regeer.

Ons het nou ‘n baie akkurate deel van die Hartland wat aan die “volk” behoort. Nog nie al die grense nie maar duidelik die kern. As ons bietjie insig toon kan ons nou ook sien wat God se versoening en ontwikkelings rol gaan wees met die Hartland in Suidelike Afrika

Die Beloofde land.

Lees ook meer oor die Hartland hier: Stigting van Beloofde land

Of oor die landbou hier: Landbou se toekoms

Of om by ons aan te sluit hier: Stigting

Vanaf 2021 kan jy hier meer lees oor die ontwikkeling van die Hartland wat tans plaasvind: https://hartland.website