Kan Suid Afrika gered word? Ekonomie en groei

Kan Suid Afrika gered word?

Voor ek die vraag verander kyk eers na die volgende grafiek. Dan sal jy besef dat Suid Afrika nie gered kan word maar slegs vernietig kan word. Neem in ag met 10.22% aanteel koers net vir swart mense en ‘n ekonomiese groeikoers van 0,6%. Dit beteken Suid Afika word vernietig teen 9.62% per jaar.

Kan Suid Afrika gered word
Kan Suid Afrika gered word

Neem nou in ag dat die wereld se bestes groei teen tussen 5 en 6%. As jy dus droom van redding en nie vernietiging nie kan jy nie negatief wees nie maar onnosel. Stupid verby.

Hoe kan Suidelike Afrika gered word?

Hier kan jy sien dat ek die vraag verander het. Ons weet dat die buurlande soos Mosambiek, Malawi en veral Zimbabwe se mense in stroom na die eens bekende land van hoop wat nou vernietig is. Die proses moet omgedraai word.

Wie is die sogenaamde wit mense?

Lees ook oor die onderwerp elders op die blad. In kort: Die sogenaamde witmense is eintlik bruin mense van Afrika. Gesteun deur Engeland en Duitsland.

Ons kan nie lande soos die VSA en Rusland weg laat nie maar die lande is problematies omdat hulle nie deel van die geskiedenis is van die “Witman” in Afrika. Die redders van Afrika.

Europa beslis ja maar die magtigste in Europa is Duitsland. Dit beteken dat die witmens in Afrika kan nie oorleef sonder Duitsland se hulp nie.

Kan Suid Afrika gered word en Hoe was Suid Afika voorheen gered?

Kortliks. Die Boere Repuklieke is deur Engeland verwoes. Totaal verwoes. Engeland het toe in 1910 Suid Afika gestig. Swartmense was by die duisende ingevoer uit hul lande om te werk vir die Engelse veral in die myne en in hulle huise.

1948 en Dokter Hendrik Verwoerd red Suid Afrika. Omdat hy weet hoe sleg dit was om deur die Engelse regeer te word weier hy om oor swart volke te regeer en stel afsonderlike ontwikkeling in. Swart volke moet oor hulself regeer.

Dokter Verwoerd word egter vermoor en die ontwikkeling stort in duie. Hierna kon die swart volke nie in grootte of volume verder ontwikkel word nie. Daar is hoofsaaklik drie redes.

  1. Die mense wou nie meer geld of grond afstaan aan swart volke nie. Byvoorbeeld was die hele Ooskaap nie deur Qhosa’s regeer en Natal was nie deur die Zulu’s regeer nie.
  2. Die swart mense se leiers was onbevoeg om volgens westerse standaarde te regeer.
  3. Korrupsie, self verryking en die tipiese koninklike mags-beheb in sogenaamde tuislande het swart mense se ontwikkeling vernietig.

In die dieselfde tyd was Ho’er skole gebou en voor-skool is sub A en sub B bygevoeg om Blankes beter op te lei omdat Engeland slegs Engelse op beter vlakke wou oplei. Ook Kollege’s, universiteite en technikons was gebou. Dit het tyd geneem.

Duitsers

Met die tweede wereld oorlog het Duitse tegnologie “ontplof.” Benewens die straf kampe, konsentrasie kampe mishandeling van gevange soldate en massa moord was ook die |Duitsers wat in opstand teen Hitler gekom het mishandel en wreed vermoor.

Duitsers het Hitler so gehaat dat hulle sewe en dertig keer gepoog het om Hitler te vermoor. Hy en sy meelopers het egter selfmoord gepleeg nadat die Russe finaal Berlin verlaan het. Die oorblywende wreedaards is daarna vir jare lank vervolg en vernietig.

In dieselfde tyd was die goeie Duitsers goed opgelei en het wereld leiers geword in tegnologie. Tydens die oorlog is missiele ontwerp en vervaardig. Veg vliegtuie met turbines aangedryf en die begin van rekenaars. Dit sou later lei tot hoogte punte soos rekenaars, selfone en ruimte tuie soos ons dit vandag ken.

Vandag se mense besef egter nie waar die ontwikkelings vandaan kom nie. Gebore uit ‘n wrede oorlog net soos die “witmense” in Afrika ontwikkel is uit die Anglo Boere oorlog. Die bitter tot sukses. Die armoede en harde werk tot die trotse volk as redder.

Dokter Hendrik Verwoerd

Dokter Hendrik Verwoerd besef dat sy volk opgelei moet word met spoed maar dit sou te lank neem. Na die Duitse sukses met tegnologie en die vernietiging van Duitsland kry Dr. Verwoerd die Duitsers om te kom help met opleiding.

In 1952 word Sasol begin met Duitse hulp en tegnologie. Dit word ‘n reuse sukses en vinnig uitgebrei na alle dele van die samelewing. Omdat baie Boere bloed afkomstig uit Duitsers se bloed, word ‘n hegte band gevorm.

Universiteite, WNNR, ATLAS word ontwikkel en word wapens, vegvliegtuie, missiele en atoomkrag vervaardig. Ook fabrieke soos Mercedes, Volkswagen, ADE, en vele ander fabrieke. Die “witmense” in Afrika se tegnologie het so vinnig ontwikkel dat dit in die tagtiger jare beskou was as die beste ter wereld.

Hierdie selfde “witmense” se hulp was ingeroep met die ruimtetuig en rekenaar ontwikkeling in die VSA.

Kan Suid Afrika gered word? Die vernietiging het begin.

1994 en ‘n man met naam Nelson Mandela neem oor en poog om die “witman” en swart volke in Suidelike Afrika te versoen. Reuse sukses volg en die deure na Afrika gaan oop.

Dit het egter nie lank geduur en swartes neem oor en vernietig alle “wit” strukture. Die nationale party is eerste vernietig maar daarna volg dit na elke provinsie, elke munisipaliteit en elke openbare organisasie. Dit stop egter nie daar maar elke besigheid, myn of fabriek loop deur.

Skole, universiteite self vakansie oorde word of vernietig of vervreem van hul oorsprong. Die ”witman” word op elke gebied met sy eie geld verdelg. Onteining sonder vergoeding word beleid en die grondwet word bevraagteken met die doel om dit te verander sodat “witmense” se eiendom wettig gesteel mag word.

Dit wat na die Anglo-Boere oorlog deur “witmense” met grawe en kruiwaens gebou was. Dit wat deur die Engelse gebou was met Boere se hande arbeiders behoort nou aan die swart mense. Dit brand, vermoor, vernietig.

Waar is die redding? Is jy deel van die redding?

Kom ons kyk weer na die grafiek. Jy sal sien die witmense se getalle plat af. Hulle het gevlug na ander lande vir oorlewing. Hierdie mense moet weer terug kom. Maar hoe? Hoekom?

Daar is net een metode. Nie twee of drie nie. Nee, net een. Die Europese sukses resep.

Dit beteken elke volk en groep moet oor hulself regeer. Dan kan almal saam een liggaam vorm om voordele en samewerking daar te stel. Net soos die Europese unie.

As jy mooi gaan kyk sal jy sien die VSA se sukses werk ook so. Elke staat het sy Senator en alle state saam vorm dan die Senaat. Die Senaat het nie absolute mag in elke staat nie maar kan onderhandel vir voordele wat elke staat kan bevoordeel.

Dus, Elke volk in Suidelike Afrika moet oor hulle self regeer en die Suidelike Afrika Raad mag dan vrywillig onderhandel oor voordele vir almal. Byvoorbeeld om alle pad reels dieselfde te maak en toerisme toe te laat om vrylik te beweeg.

Nou kan elke volk of groep sy eie regering kry wat vir daardie volk kan praat en onderhandel. Ekonomies kan die hele streek ontwikkel sonder die vernietiging van die “witman” in Afrika. Beskerming vir almal en vreugde en voorspoed vir almal.

Dit is die enigste redding. Die Hartland is die redding met die Suidelike Afrika RAAD vir almal in Suidelike Afrika.

Kan Suid Afrika gered word, nee…Red Suidelike Afrika.

Lees ook meer oor diw witmense is Afrika en wie dit is. https://stigting.co.za/kan-suid-afrika-gered-word-ekonomie/

Oor Landbou hier: https://landbou.stigting.co.za

Of sluit gratis by ons aan hier: https://affiliatebank.net/afr